Sisi Zhang

欧洲锦标赛 07/13 00:00 1 Mia Yu Han Zou v Sisi Zhang 4-2
欧洲锦标赛 07/12 23:30 1 Sisi Zhang v Ellen Walker 4-1