Massy

法国乙级联赛 04/15 12:30 30 科洛米耶尔 v Massy L 49-24
法国乙级联赛 04/06 18:00 29 Massy v 比亚里茨 W 31-24
法国乙级联赛 03/23 19:00 28 蒙托邦 v Massy L 26-10
法国乙级联赛 03/16 19:00 27 Massy v 佩皮尼昂 W 19-11
法国乙级联赛 03/09 19:00 26 奥利拉克 v Massy L 24-20
法国乙级联赛 03/02 19:00 25 Massy v 纳博讷 W 42-18
法国乙级联赛 02/23 18:00 24 Massy v Soyaux昂古莱姆 W 23-14
法国乙级联赛 02/16 19:00 23 贝济耶 v Massy L 44-31
法国乙级联赛 02/02 19:00 22 Massy v Nevers W 23-11
法国乙级联赛 01/26 19:00 21 达克斯 v Massy L 27-17
法国乙级联赛 01/19 19:00 20 Massy v 贝欧内 L 14-19
法国乙级联赛 01/12 19:00 19 瓦讷 v Massy L 24-10
法国乙级联赛 01/05 19:00 18 Massy v 格勒诺布尔 W 37-14
法国乙级联赛 12/22 19:00 17 蒙迪马桑 v Massy L 24-6
法国乙级联赛 12/15 19:00 16 Massy v 卡尔卡松 W 13-9
法国乙级联赛 12/08 19:30 15 佩皮尼昂 v Massy L 41-13
法国乙级联赛 12/01 19:00 14 Massy v 贝济耶 L 19-27
法国乙级联赛 11/24 19:00 13 Massy v 奥利拉克 W 26-16
法国乙级联赛 11/10 19:00 12 贝欧内 v Massy L 44-36
法国乙级联赛 11/03 19:00 11 纳博讷 v Massy L 29-15
法国乙级联赛 10/27 18:00 10 Massy v 瓦讷 W 20-13
法国乙级联赛 10/20 18:00 9 Soyaux昂古莱姆 v Massy L 23-19
法国乙级联赛 10/13 18:00 8 Massy v 蒙迪马桑 W 12-6
法国乙级联赛 10/08 12:15 7 比亚里茨 v Massy L 36-30
法国乙级联赛 09/22 18:00 6 Massy v 科洛米耶尔 W 18-11
法国乙级联赛 09/15 18:00 5 Massy v 达克斯 W 21-19
法国乙级联赛 09/08 18:00 4 Nevers v Massy L 32-3
法国乙级联赛 09/01 18:00 3 Massy v 蒙托邦 L 10-11
法国乙级联赛 08/25 18:00 2 格勒诺布尔 v Massy L 26-22
法国乙级联赛 08/18 18:00 1 卡尔卡松 v Massy W 10-49