Park Antalya Genclik 女子

土耳其乙级联赛 女子 02/25 12:00 - Park Antalya Genclik 女子 v Simsek Genclik 女子 23-15
土耳其乙级联赛 女子 02/19 13:00 1 Park Antalya Genclik 女子 v Ozates 女子 0-3
土耳其乙级联赛 女子 02/14 08:00 - Park Antalya Genclik 女子 v Bergama Doga 女子 0-3
土耳其乙级联赛 女子 02/04 10:00 - Park Antalya Genclik 女子 v Denizli Genclik Hizmetleri 女子 18-25
土耳其乙级联赛 女子 01/24 12:00 - Park Antalya Genclik 女子 v 马尔马里斯学院 女子 14-7
土耳其乙级联赛 女子 01/21 10:48 - Aydin B.Sehir Bld. 女子 v Park Antalya Genclik 女子 5-12
土耳其乙级联赛 女子 01/14 10:00 - Park Antalya Genclik 女子 v Izmirspor 女子 17-24
土耳其乙级联赛 女子 01/07 11:00 - 格里斯 女子 v Park Antalya Genclik 女子 23-16
土耳其乙级联赛 女子 12/24 11:00 - Ozates 女子 v Park Antalya Genclik 女子 3-0
土耳其乙级联赛 女子 11/26 12:00 - Park Antalya Genclik 女子 v Kepez Bld 女子 15-13
土耳其乙级联赛 女子 11/12 11:00 1 Park Antalya Genclik 女子 v Bodrum Dogus Spor 女子 0-3
土耳其乙级联赛 女子 10/29 08:52 - Park Antalya Genclik 女子 v Aydin B.Sehir Bld. 女子 25-13
土耳其乙级联赛 女子 10/22 09:56 - Izmirspor 女子 v Park Antalya Genclik 女子 25-18
土耳其乙级联赛 女子 01/08 10:00 - Park Antalya Genclik 女子 v Kepez Bld 女子 16-25