Evgeny Kryuchkov @ 莫斯科职业联赛

日期R主队 v 客队-
09/29 19:45 - Anton Aleshkin v Evgeny Kryuchkov L 3-1
09/29 19:15 - Anton Aleshkin v Evgeny Kryuchkov L 3-1
09/29 18:15 - Evgeny Kryuchkov v Maksim Lomakin L 0-3
09/29 17:15 - 谢尔盖•尼古林 v Evgeny Kryuchkov L 3-1
09/27 19:45 - Evgeny Kalashnikov v Evgeny Kryuchkov L 3-2
09/27 18:45 - Anton Aleshkin v Evgeny Kryuchkov W 1-3
09/27 17:45 - Evgeny Kalashnikov v Evgeny Kryuchkov L 3-2
09/27 17:15 - Evgeny Kryuchkov v 谢尔盖•尼古林 L 1-3
09/26 11:45 - Evgeny Kryuchkov v Anton Boev W 3-2
09/26 11:15 - 维克多•拉赫曼诺夫斯基 v Evgeny Kryuchkov L 3-2
09/26 10:15 - Evgeny Kryuchkov v Nikita Sukharnikov L 2-3
09/26 09:15 - Anton Boev v Evgeny Kryuchkov W 2-3
09/24 19:45 - Evgeny Kryuchkov v 瓦西里•舍尔佐夫 W 3-0
09/24 18:45 - 弗拉基米尔•马沙洛夫 v Evgeny Kryuchkov L 3-2
09/24 17:45 - 瓦西里•舍尔佐夫 v Evgeny Kryuchkov W 0-3
09/24 17:15 - Evgeny Kryuchkov v 米哈伊尔·安德鲁森科 L 2-3
09/21 19:45 - Evgeny Kryuchkov v Alik Girevenkov L 1-3
09/21 18:45 - Alik Girevenkov v Evgeny Kryuchkov L 3-0
09/21 17:45 - Evgeny Kalashnikov v Evgeny Kryuchkov L 3-2
09/21 17:15 - Evgeny Kryuchkov v Denis Sayanov W 3-0
02/12 19:45 - 伊万•莫什科夫 v Evgenii Kryuchkov L 3-1
02/12 19:15 - 博格丹•格雷本尤克 v Evgenii Kryuchkov L 3-1
02/12 18:15 - Evgenii Kryuchkov v Pavel Semeshin W 3-0
02/12 17:15 - 伊万•莫什科夫 v Evgenii Kryuchkov L 3-1
02/08 20:15 - 博格丹•格雷本尤克 v Evgenii Kryuchkov W 2-3
02/08 18:45 - 弗拉基米尔•马沙洛夫 v Evgenii Kryuchkov L 3-2
02/08 17:45 - 博格丹•格雷本尤克 v Evgenii Kryuchkov L 3-0
02/08 17:15 - Evgenii Kryuchkov v 雅罗斯拉夫•特罗扬诺夫 W 3-0
02/07 11:55 - Stepan Dolbilin v Evgenii Kryuchkov L 3-2
02/07 11:15 - Maksim Ilichev v Evgenii Kryuchkov W 0-3